Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Frödinge / Kulturarvet

Kulturarvet

I Frödingebygden finns många märken från odlingens och kulturens gryning. I Alsta by finns gravar och stenrösen från såväl stenålder som bronsålder och järnålder.
I själva Frödingebyn finns idag inga egentliga fornminnen kvar. På toppen av Lundskullen finns en stor sten kallad kungsstenen. På ovansidan av den stora stenen finns några mindre skålgropar. En tradition talar om att Lundskullen var offerplats under förkristen tid.

Frödinge har även en originell, spånklädd timrad kyrka i skeppsform, byggd 1739. Byggmästaren kom från Jönköpings län, Jonas Sandahl Eksjö, målaren från Kronobergs län, Hans Brachwagen Växjö, och bildhuggaren från Kalmar län, Anders Dahlström d.ä. Döderhult.

Vid en omfattande restaurering fann man 1950 rester av två medeltida kyrkor. Man hittade brandrester från äldre kyrka som eldhärjats på 1300-talet.
En ny kyrka skall ha uppförts 1396 med måtten 14 x 10 meter med ett torn med basen 6x6 meter. Den nuvarande sakristian i sten tror man härrör från denna kyrka. I slutet av 1730-talet revs kyrkan, som drabbats av svårartad röta, för att bereda plats åt den nuvarande, som alltså är den tredje i ordningen. De fina målningarna inne i kyrkan, den fina altaruppsatsen och predikstolen är något man kan vila ögonen på.
En fin fristående klockstapel hade byggts redan 1694 av Lars Höflin från Eksjö.

Frödinges vackra kyrka med klockstapel

Hembygdsgården som ligger i anslutning till bygdegård och idrottsplats har ett mycket fint Lantbruksmuseum med äldre redskap och en äldre smedja från Perstorp samt en ”miniladugård” (med plats för en enda ko)från Solhults by.

Mangårdsbyggnaden vid hembygdsgården med ursprung från 1700-talet skänktes till Hembygdsföreningen av Karl Carlsson och hans hustru, när de skulle bygga ett nytt hus hemma i Grinderum på 1960-talet.

Vill man läsa mer om Frödinge rekommenderas boken ”Frödinge förr och nu”, en nyskriven skildring av bygden som hembygdsföreningen gett ut.
Ansvarig och kontaktperson i hembygdsföreningen är Peter Hultqvist tel 070-640 44 32


Sidan uppdaterad den 15 december 2015