Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Frödinge / Frödingebygden idag

Frödingebygden idag

Frödinge socken är en livskraftig del av kommunen. Här bor drygt 1000 människor. Många av dem är i arbetsför ålder och bidrar aktivt i kommunens arbetsliv, i offentlig och privat tjänst.

Frödingebygden har ett vackert böljande landskap, med karaktär av småbrukarlandskap  där marken är typiskt småländsk, i allmänhet mycket stenbunden, där urberget ofta går i dagen med gnejs och granit.

Där finns Frödinge  i centrum med ett 20-tal byar utspridda runt i socknen.
Frödinge är en medeltida församling och nämns första gången i skrift 1370 som ”Ffrødhunga sokn”. Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma omfattning som den nuvarande. Socknen sträcker sig i nordväst-sysostlig riktning och gränsar till Locknevi och Djursdala i norr, Vimmerby i väster, Tuna söder och Hjorted i öster. Inom socknen finns en större mängd småsjöar insprängda i den i övrigt dominerande skogsmarken.
Den totala arealen uppgår nu som tidigare till ca 137 kvadratkilometer

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 15 december 2015