Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Frödinge / Frödingebygden idag

Frödingebygden idag

Frödinge socken är en livskraftig del av kommunen. Här bor drygt 1000 människor. Många av dem är i arbetsför ålder och bidrar aktivt i kommunens arbetsliv, i offentlig och privat tjänst.

Frödingebygden har ett vackert böljande landskap, med karaktär av småbrukarlandskap  där marken är typiskt småländsk, i allmänhet mycket stenbunden, där urberget ofta går i dagen med gnejs och granit.

Där finns Frödinge  i centrum med ett 20-tal byar utspridda runt i socknen.
Frödinge är en medeltida församling och nämns första gången i skrift 1370 som ”Ffrødhunga sokn”. Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma omfattning som den nuvarande. Socknen sträcker sig i nordväst-sysostlig riktning och gränsar till Locknevi och Djursdala i norr, Vimmerby i väster, Tuna söder och Hjorted i öster. Inom socknen finns en större mängd småsjöar insprängda i den i övrigt dominerande skogsmarken.
Den totala arealen uppgår nu som tidigare till ca 137 kvadratkilometer

Sidan uppdaterad den 15 december 2015