Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Djursdala / Djursdalabygden idag

Djursdalabygden idag

Känn dig alltid välkommen till vår hembygd och lär dig älska den varsamt. här har du en leende bygd som hälsar dig välkommen. Du hittar en mosaik av öppna ängs- och hagmarker i ett böljande landskap, omgärdat av skogrika vildmarker som här och var lyses upp av bäckar och små klara skogssjöar. Astrid Lindgrens ”Körsbärsdal” finns i Djursdala. Normalt sker blomningen i mitten av maj och då blommar hela bygden.

Välskötta byar och gårdshus smyckar dalgångens sluttningar och sjön Jutterns stränder. På centralåsens krön finns bygdens klenod, den vackra träkyrkan från 1600-talet med sina fina och värdefulla tak- och väggmålningar.

Djursdala by är en dubbel radby där ladugårdarna ligger på rad på bägge sidor om vägen. Socknen består av flera byar, varav de största är Djursdala by, Marstad, Hallersrum och Björkesnäs.

I:a maj varje år är det bystämma i Djursdala by klockan 08.00.  Så har det varit ända sedan 1600-talet. I Björkesnäs oskiftade by hålls bystämma varje höst.

Bygdefakta

Kulturbygden Djursdala består av ett antal byar med mellanliggande villabebyggelse, placerade längs den natursköna dalgången, vid sjön Jutterns södra ände. De flesta av bygdens innevånare bor i egen villa eller på en egen jordbruksfastighet, men det finns även ett 20-tal hyreslägenheter.

Förskola och skola

Förskolan Backsippan finns i gamla vaktmästarbostaden intill kyrkan och skolan. Djursdala skola har år 1-6 samt fritidshem.

Samlingsplatser

Skolan med fritids och dagis, kyrkan med församlingshem, hembygdsgården vid Lindstorps kulle, bygdegården som används som vävstuga och rep.lokal av lokala musiker, ”Förbandet”, fotbollsarenan Dalavallen (tillhör fotbollsklubben DSK) samt Ungstorp med naturstig och konstutställning i ”Galleri under Lönnen”.

Sidan granskad den 15 december 2015