Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kontroll och uppföljning / Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

Kommunens revisiorer består av sex personer vars uppgift är att utifrån god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivits inom nämndernas verksamhetsområden.

Vi ska vara ett kontrollinstrument som granskar våra kommunala verksamheter och bedömer ansvarstagandet. Kontrollerna gäller främst om kommunen använt de ekonomiska resurserna på bästa sätt, om man arbetar effektivt och om man uppfyller de lagkrav som ställs på myndigheten.

Vi prövar också om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Vi som är utsedda till revisorer för mandatperioden 2014-2018

  • Ulf Svensson (C), ordförande
  • Roland Ilemark (S), vice ordförande
  • Karin Svensson (M)
  • Gun Green (S)
  • Bjarne Lynbech (M)
  • Ulf Jonsson (C)
Sidan uppdaterad den 7 februari 2017

Kontakt