Du är här: Hem / Kommun & Politik / Hantering av ärenden / Registratorer

Registratorer

Registratorerna har en central funktion inom kommunens förvaltningar. Vi tar hand om inkommande post, registrerar handlingar i kommunens diarium och svarar på dina frågor. Vi avgör också vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är hemliga.  

Vi har goda kunskaper om vilka regler som gäller för allmänna handlingar och våra kunskaper sätts på prov så gott som dagligen. Vi ska snabbt kunna avgöra om en handling ska registreras eller inte och ganska ofta är det vi som gör den första bedömningen av om handlingen du frågar efter får lämnas ut till dig.

Vi bedömer handlingar som ska bevaras och vilka som får gallras. Vi ska också veta vilka handlingar som får läggas ut på internet. Sedan länge förutsätts dessutom registratorn kunna arbeta konsultativt och vi har ofta en samordnande roll inom vår verksamhet.

Vi arbetar med att utveckla kommunens dokumenthantering och många av oss registratorer har i allt större utsträckning fått en roll som mer liknar verksamhetens controller.

Sidan granskad den 4 januari 2017

Kontakt


  • Administratör
    Direkt: 0492-76 90 18

  • Nämndsekreterare/registrator, barn- och utbildningsförvaltningen
    Direkt: 0492-76 90 78

  • Nämndsekreterare/registrator, socialförvaltningen
    Direkt: 0492-76 90 46