Du är här: Hem / Kommun & Politik / Hantering av ärenden / Kommunarkiv / Vad hittar du i arkiven? / Allmän kommunhistoria

Allmän kommunhistoria

När de svenska förordningarna om kommunalstyrelse trädde i kraft den 1 januari 1863. Då delades Sverige in i närmare 2 500 kommuner. Av dessa var 88 städer och åtta köpingar. Övriga cirka 2 400 var landskommuner.

Det kom att finnas tre typer av primärkommuner; städer, köpingar och landskommuner. Den uppdelningen behölls ända fram till årsskiftet 1970/1971 då det infördes ett enhetligt kommunbegrepp. Idag benämns alla kommuner formellt kommun, även om vissa valt att kalla sig stad.

Kyrkliga ärenden skulle handläggas inom den kyrkliga kommunen och övriga ärenden inom den borgerliga kommunen. Varje församling utgjorde en kyrklig kommun. Varje stad och varje församling på landsbygden utgjorde en borgerlig kommun. Städer och köpingar också var kommuner. Det har även funnits olika typer av specialkommuner, till exempel köpingar som inte var egna kommuner, municipalsamhällen och kommunalförbund.

Antalet kommuner förändrades inte nämnvärt under de följande nittio åren. Några kommuner blev köpingar, som sedan i vissa fall blev städer. Några delades och ett mindre antal inkorporerades med grannkommuner. Före år 1971 förekom även municipalsamhällen. De var en typ av kommun som begränsades till ett tätbebyggt område (ibland kallat municipium) inom en landskommun och som skötte vissa kommunala (municipala) angelägenheter. Ett exempel på det är Södra Vi municipalsamhälle som var en del av Södra Vi landskommun.

Fullmäktigeförsamlingarna och kommunens styrelse hade olika namn i städerna jämfört med köpingar och landskommuner. Kraven var också större på verksamheterna i städer, köpingar och municipalsamhällen. Landskommunerna hade den enklast förvaltningen och de lägsta kraven. Olikheterna motiverades av skillnader i näringsstruktur, befolkningstäthet, bebyggelse och liknande.

Vid kommunreformen 1952 minskade antalet landskommuner till 816. När begreppet avskaffades den 31 december 1970, och en enhetlig kommuntyp infördes, var antalet 624 stycken. Vid utgången av år 2009 var antalet primärkommuner 290 stycken.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 8 februari 2012

Kontakter


  • Arkivassistent
    Växel: 0492-76 90 00
    Direkt: 0492-76 94 27