Du är här: Hem / Kommun & Politik / Hantering av ärenden / Kommunarkiv

Kommunarkiv

Arkivenheten arbetar med att bevara och lämna ut information. Inom kommunarkivets verksamhet förvarar, vårdar och tillgängliggör vi olika typer av arkivmaterial. Vi kontrollerar också att kommunens nämnder och bolag sköter sina arkiv.

Enligt lag ska arkiven vara tillgängliga för förvaltningar, forskare och andra intresserade. Det gäller inte bara det äldre arkivmaterialet vi förvarar i kommunens centralarkiv. Även förvaltningarna måste snabbt kunna lämna ut aktuell information. För att kunna göra det måste allt arkivmaterial ordnas och förtecknas så att informationen går att återsöka.

Vem får komma hit?

Arkiven är öppna för alla. För några av våra handlingar gäller personsekretess. Det betyder att de inte är offentliga och att inte vem som helst får titta i dem. Det är viktigt att komma ihåg att arkivhandlingar bara finns i ett exemplar. Vi får inte låna ut dem, men om du kommer hit finns ett forskarrum där du kan sitta och läsa i lugn och ro. Via oss som jobbar här får du tillgång till kopiator, skrivare och skanner.

Vad hittar du i arkiven?

I kommunarkivet hittar du handlingar som berättar om livet i Vimmerby stad och i de gamla landskommunerna under flydda år. I de flesta fall finns handlingar så långt tillbaka som till kommunbildningarna 1862, men det kan vara bra att veta att det förekommer en del luckor i materialet.

Här förvaras material från sockenkommunerna i Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi, Rumskulla, Pelarne och Vimmerby landskommun (Storebro). Här hittar du även en del handlingar från Blackstad och Ishult.

Under storkommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små kommunerna samman till större enheter. Nu slogs Vimmerby landskommun, Frödinge, Pelarne och Rumskulla kommuner samman och bytte namn till Sevede kommun. Södra Vi och Djursdala kommuner kom att bilda Södra Vi storkommun samtidigt som Locknevi och Blackstad kommuner tillsammans bildade Locknevi storkommun och medan Tuna och Ishults även fortsättningsvis bildade Tuna kommun.

Storkommunerna uppgick 1971 i Vimmerby kommun. Samtidigt överfördes Ishult till Oskarshamns kommun och Blackstad till Västerviks kommun.

Föreningsarkivet

Vårt föreningsarkiv är ett komplement till det kommunala myndighetsarkivet. Arkiven och handlingarna i föreningsarkivet speglar Sveriges utveckling, människors vardag och intressen under lång tid. Mer information om vårt Föreningsarkiv hittar du under under länkar.

Sidan uppdaterad den 4 januari 2017

Kontakt


  • Arkivassistent
    Växel: 0492-76 90 00
    Direkt: 0492-76 94 27

Besöka oss

Kommunarkivets personal träffas säkrast:
Tisdag - torsdag
8:30-11:00,13:00-14:30.

Arkivarie träffas enligt överenskommelse per telefon.

Besöksadress:
Stadshuset
Stångågatan 28
Vimmerby

För bästa service - ring innan du kommer!

Hälsningar
Arkivpersonalen