Du är här: Hem / Kommun & Politik / Ekonomi

Ekonomi

Kommunens finansiella planering ska präglas av långsiktighet genom att bedriva en god ekonomisk hushållning, som ytterst syftar till att varje generation skall bära sina egna kostnader.

Sedan år 2000 gäller det så kallade balanskravet, som finns inskrivet i kommunallagen. Balanskravet innebär att kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Från år 2005 finns möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det föreligger synnerliga skäl.

Under 2014 gjorde Sveriges kommuner och landsting (SKL) en genomlysning av Vimmerby kommuns ekonomi och styrning, på uppdrag av kommunstyrelsen. Rapporten i sin helhet hittar du i högerkolumnen.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 29 juni 2017

Kontakt