Du är här: Hem / Kommun & Politik / Dialog och synpunkter / Så kan du påverka / Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund

Du som är folkbokförd i Vimmerby kommun har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i kommunfullmäktige. Det sker under sammanträdena i februari, april, september och november och anges i kungörelsen för respektive sammanträde.

Vid de sammanträden som allmänhetens frågestund hålls inleds sammanträdet med frågestunden. En halvtimme per sammanträde är avsatt för allmänhetens frågestund.

Under ett och samma sammanträde får du bara ställa en fråga och, om ordföranden godkänner det, även en kort följdfråga. Att debattera under frågestunden är inte tillåtet.

Om du tycker att det är svårt att ställa frågan öppet kan du lämna in den i förväg. Under frågestunden läser ordföranden upp den åt dig.

Sidan uppdaterad den 4 januari 2017

Kontakt