Du är här: Hem / Kommun & Politik / Dialog och synpunkter / Dina rättigheter / Offentlighetsprincipen / Ta del av allmänna handlingar

Ta del av allmänna handlingar

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar. Om handlingen omfattas av sekretess måste en sekretessprövning genomföras och då får det ta längre tid innan du får dina handlingar.

Får jag ta med dem hem?

Nej, men du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar. Avgifter för kopior av allmänna handlingar hittar du här till höger.Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Får jag vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda.

Mer information om vad som gäller för sekretessbelagda uppgifter hittar du under rubriken "Sekretess".

Kan jag överklaga beslutet?

Om du nekas att ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut från den kommunala myndigheten om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Sidan granskad den 5 oktober 2015

Kontakt