Du är här: Hem / Kommun & Politik / Dialog och synpunkter / Dina rättigheter / Offentlighetsprincipen / Sekretess

Sekretess

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga integritet, till exempel inom ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen (OSL), anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att Vimmerby kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Finns det någon bestämmelse i OSL som man kan hänföra en viss typ av uppgift till är uppgiften sekretessbelagd.

Skyddas en uppgift inte av någon bestämmelse i OSL är den offentlig. Det innebär att om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Allt beror på brevets innehåll.

Vad innebär sekretess?

Sekretess är förbud att röja vissa uppgifter både muntligt och genom att lämna ut en allmän handling. Om du begär att få se en handling som delvis är sekretessbelagd kan du få se det som är offentlig. Den del som är hemlig är maskerad eller övertäckt.

Vill du se en handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter måste du svara på vem du är och varför du vill ta del av handlingen. Det behöver du inte om du vill se en allmän offentlig handling.

Du kan överklaga

Om du nekas att ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut från den kommunala myndigheten om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Läs mer om det under rubriken "Överklaga beslut".

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 oktober 2015

Kontakter