Du är här: Hem / Kommun & Politik / Dialog och synpunkter / Dina rättigheter / Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten. Offentlighetsprincipen infördes i lagstiftningen år 1766 och är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Offentlighetsprincipen - rör den dig?

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Du ska ha insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka hur vi politiker och tjänstemän sköter de kommunala verksamheterna.

Bra att tänka på

Din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra, om de inte omfatts av sekretess.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är skyldiga att se till att ditt brev kkommer in till kommunen och diarieförs hos våra registratorer.

Sidan uppdaterad den 24 januari 2017

Kontakter