Tomter, mark och arrenden

Åkermark

Vimmerby kommun har både villatomter och företagstomter till försäljning, vilka beskrivs under respektive sida. I Vimmerby kommun finns det även möjlighet att teckna olika former av arrenden. Vilka former som är aktuella kan du läsa mer om på sidan Arrenden.

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-04-24