Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Rönnbärsgatan"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Rönnbärsgatan, den 24 september 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 18 oktober 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Vimmerbys centrala delar, i utkanten av den gamla stadskärnan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum i ett område där den stadsmässiga gestaltningen och fastighetsstrukturen har stor betydelse. Detaljplanens syfte är även att reglera gaturummen i enlighet med gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 577.8 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-29