Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2 i Gullringen, den 26 november. Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i västra delen av Gullringen, längs Saxekullen, cirka 1 kilometer från centrum. Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen på fastigheten Ålhult 3:2 samt en mindre del av Ålhult 3:1.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny fördelningsstation (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs Saxekullen i Gullringen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 578.1 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-14