Vimmerby kommun logotyp
#printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L6child $menuClassLv6 "6") #printSubLevelItem($L6child $menuClassLv6 "6") #printSubLevelItem($L6child $menuClassLv6 "6") #printSubLevelItem($L6child $menuClassLv6 "6") #printSubLevelItem($L6child $menuClassLv6 "6") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3")

Ändring av detaljplan Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313, Ceos

Ändring av detaljplanen Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 (Ceos) är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen den 18 mars 2015. Ändringen vann laga kraft den 15 april 2015.

Detaljplanens syfte

Tillägget av detaljplanen syftar till att ändra bestämmelsen gällande utformning, från 7 meter högsta byggnads höjd till 11 meter. Samt minska u-området i planområdet.

Den underliggande detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde som kan inrymma lättare industrier, handel och hantverk. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 400.2 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14