Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Rönnbärsgatan"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Rönnbärsgatan. Kommunfullmäktige antog planen den 24 september 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 18 oktober 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Vimmerbys centrala delar, i utkanten av den gamla stadskärnan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum i ett område där den stadsmässiga gestaltningen och fastighetsstrukturen har stor betydelse. Detaljplanens syfte är även att reglera gaturummen i enlighet med gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 577.8 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-28