Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola, den 6 april 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Södra Vi centrum i anslutning norr om Flädervägen och Blåsippstigens ände.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens förskola samt se över parkeringsmöjligheter och trafiksituationen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 597.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: