Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Södra Vi centrum i anslutning till Djursdalavägen och Ekängsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet är att möjliggöra för bostäder och vård. En utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende såväl som nya bostäder är möjlig i och med denna plan. Planen är flexibel och skapar därmed planberedskap för utveckling i Södra Vi.

Vad händer?

Den 21 oktober 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen planeras att tas upp för antagande av kommunfullmäktige den 14 december 2020.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 618 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 575.9 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 413.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Från och mer 23 december 2020, till och med 8 januari 2021 har vi telefontid kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-10-29