Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 15 oktober.

Detaljplanens läge

Planområdet har en area av cirka 2700 m² och ligger längs med Storgatan, Bondegatan går sydväst om området. Det är 600 meter till Stora Torget.

Detaljplanens syfte

Trycket på bostäder i centrala Vimmerby har ökat och det finns få bostadstomter lediga att bygga på. Syftet med detaljplanen för Pistolsmeden 2 och 3 är att förtäta området och möjliggöra ett nytt flerbostadshus i tre våningar. Det ska även tillåtas att ha omsorgsboende (vård) i bottenvåningen. Genom förtätningen kommer den idag tomma tomten bättre integreras med intilliggande bebyggelse.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 15 oktober. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 996.5 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 648 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 561 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 567.4 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-06