Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Granen 13

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Granen 13. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby cirka 600 meter nordost om Stora torget.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för markparkering såväl som bostäder inom planområdet.

Vad händer?

Den 9 december beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 681.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 758.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 442.3 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: