Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Nybble del 1"

Bild på planområdet för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet, Nybble del 1 - bostäder, vård och skola. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat över planen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km. Planområdet avgränsas i söder av grusväg 19303 som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet och i norr av skogsområde.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med möjlig-het att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder. Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck.

Vad händer nu?

Den 10 april 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 533.6 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.5 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)

NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-17