Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv Konvaljen

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv Konvaljen. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Vimmerby centrum i anslutning till bostadskvarteret Konvaljen.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Vad händer nu?

Det 16 januari 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 527.8 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.5 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-22