Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv Höder

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv Höder. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 29 april 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,3 kilometer öster om Vimmerby centrum, i anslutning till bostadskvarteret Höder.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 29 april 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.länk till annan webbplats

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.länk till annan webbplats

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 581 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 6.1 MB)

BehövsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-14