Detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 30 september 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 700 meter norr om centrala Vimmerby vid korsningen Drottninggatan och Rektorsgatan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att planlägga 176 m² av fastigheten Gullvivan 5 från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna utöka bostadsfastigheten Gullvivan 4.

Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider nuvarande byggrätt.

Rådande egenskapsbestämmelser för Gullvivan 4 såsom prickmark, exploateringsgrad (20% av fastighetsarean) och byggnadshöjd avses gälla även på den nya bostadsmarken.

Tomtstorleken för Gullvivan 4 är idag 954 m² och skulle efter planändringen bli cirka 1 133 m². Byggrätten skulle därmed öka från 191 m² till 227 m².

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 542.1 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 467.5 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-09