Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för Uven 7

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Uven 7. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby. Området begränsas av Kampgatan i väster och Kungsgatan i söder.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven i centrala Vimmerby.

Förenlighet med översiktsplanen

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad från 2016. Den nuvarande användningen anges dock som bostäder. Planändringen strider därmed inte mot översiktsplanen. Planen hanteras med ett standardförfarande.

Vad händer?

Den 21 januari 2021 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna och lämna över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planprocessen

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 697.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 846.1 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: