Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:2, "Krönsmon"

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:2, "Krönsmon". Förslaget har varit ute på samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km väster om Vimmerby centrum längs riksväg 23/34. Området har en area på cirka nio hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett nytt större verksamhetsområde i anslutning till Vimmerby stad med anslutning till väg 23/34.

Området utgör cirka 9 hektar av gällande detaljplans planlagda industrimark på totalt 31 hektar.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 19 juni - 10 juli. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 765.5 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-07-11