Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:2, "Krönsmon"

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:2, "Krönsmon". Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen den 12 december 2018. Detaljplanen har blivit överklagad och är sänd till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km väster om Vimmerby centrum längs riksväg 23/34. Området har en area på cirka nio hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett nytt större verksamhetsområde i anslutning till Vimmerby stad med anslutning till väg 23/34. Planändringen syftar till att möjliggöra för fler användningsområden.

Vad händer?

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen den 12 december 2018. Detaljplanen är överklagad och sänd till mark- och miljödomstolen som ska avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 800.5 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 682.3 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-15