Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig art som är ganska vanlig i vissa trakter, främst i Syd- och Mellansverige. Jättebjörnlokan hotar den biologiska mångfalden och dess växtsaft kan ge eksem eller svårläkta sår. Därför måste den bekämpas.

Hur ser den ut?

Jättebjörnlokan är en storväxt ört som blommar i juli-augusti. Blommorna är vita och sitter i mycket stora halvklotformigt välvda flockar. Stjälken kan bli upp till fyra meter hög och nästan tio centimeter tjock.

Varför ska den bekämpas?

Jättebjörnlokan förökar sig snabbt och tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. På så sätt kan den konkurrera ut andra växter och minska den biologiska mångfalden.

Det har även visat sig att växtens saft kan ge upphov till kontakteksem och svårläkta sår när den kommer i kontakt med huden vilka kan förvärras i solsken. Om inte åtgärder vidtas finns stor risk att växten sprider sig på andra arealer och blir svårare att bli av med.

Vem har ansvar för att bekämpa jättebjörnlokan?

Det är den som äger marken som har ansvar för att bekämpa jättelokan.

Hur kan jättebjörnlokan bekämpas?

Den första insatsen, och den viktigaste, är att toppklippa blommorna vid stjälk och lägga dem i en plastkasse som försluts. Plastkassen kan du lägga i hushållssoporna. På så vis sprids inga frön via marken eller genom spridning i vind eller vatten. Jättebjörnlokans frön kan överleva i upp till fem år innan de gror.

Enstaka exemplar av jättebjörnlokan tar du enklast bort med spade då du även får med rötterna. Större drabbade områden kan kräva att du kompletterar nedklippning och grävning med bekämpningsmedel i återkommande omgångar.

Nedtagna exemplar av växten ska du bränna eller slänga i soporna. Du ska inte kompostera eftersom det kan leda till frön sprids.

Tänk på att det tar tid att bekämpa jättebjörnlokan. Oavsett vilken metod som används bör du göras insatserna innan växtens frön börjar sprida sig. Om lokorna får växa fritt, mognar ständigt nya frön, som sprids till andra områden. En enda planta kan producera upp till 50 000 frön.

Vad ska jag tänka på när jag hanterar jättebjörnlokan?

När du hanterar eller bearbetar jättebjörnlokan är det viktigt att du använder skyddsutrustning för att undvika att växtens saft kommer i kontakt med huden. Bäst är vattenavvisande utrustning och klädsel. Tänk på att även skydda ansikte (även ögon, hals, armar och händer).

Det är även viktigt att du inte kliar dig eller liknande med handskar som du har använt för att hantera växten. Det kan finnas växtsaft på dessa. Tänk på att saften från växten kan skvätta om du klipper ned växten.

Vad ska jag göra om jag får växtsaft på mig?

Om du får växtsaft på dig ska du tvätta dig med vatten och tvål så fort som möjligt. Du ska även undvika solljus. En vanlig rekommendation är att du ska undvika direkt solljus i 48 timmar.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-05