Nedgrävning av vilda djur och slaktrester från jakt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Misstänker du att ett vilt djur bär på en smittsam sjukdom ska du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Slaktavfall från vilt får ligga kvar på fallplatsen i skogen. Det kan till exempel vara älg eller rådjur. Det får gärna ligga långt in i skogen för att inte orsaka problem eller locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.

Rester av ben och dylikt grävs med fördel ner, men tänk på att fråga markägaren om godkännande för nedgrävningen. Om stora volymer grävs ner bör nedgrävningsplatsen flyttas med jämna mellanrum.

Tänk på att slaktavfall inte tas emot på kommunernas återvinningscentraler.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-02