Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Här kan du läsa mer om det. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver bygglov så kontaktar du miljö- och byggnadsförvaltningen.

Uteserveringar (endast stolar och bord) som ianspråktar kommunal eller privatägd trottoar eller gatumark kräver inte bygglov. Däremot kan bygglov för inhägnaden av uteserveringen kräva bygglov, om det bedöms som ett staket eller plank. Du kan läsa mer om detta på vår sida om anläggningar.

Parasoll som är löstagbara och flyttbara kräver inte bygglov. Däremot kan ett fast anordnat parasoll kräva bygglov, om det kan anses vara ett bygglovspliktigt skärmtak. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om tillbyggnad och nybyggnad.

I Vimmerby kommun finns en riktlinje för uteserveringar framtagen för bestämmelser om uteserveringar, se länk under "Mer information".

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-21