Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som avsevärt ändrar markens nivå inom ett område med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område. Liknande krav kan gälla i område med områdesbestämmelser.

Är du osäker på om du behöver ansöka om marklov får du gärna kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hur ansöker jag om marklov?

Du ansöker om marklov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med din e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Här lämnar du också in de handlingar som du ska bifoga. På Mittbygge kan du sedan följa ditt ärende fram till beslut.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om marklov digitalt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan ansöka om marklov digitalt fyller du i blanketten "Ansökan om lov och anmälan". Du hittar blanketten längre ned på denna sida. Blanketten och de handlingar som du ska bifoga skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

Förutom ansökan behöver du lämna in dessa handlingar när du ansöker om marklov:

  • Situationsplan som visar vilken fastighet det gäller
  • Sektionsritning av marken så man kan se hur marknivåerna ser ut nu och hur det planeras att se ut. Om massor kommer att läggas upp någon annanstans inom fastigheten så markerar du även det.

Vad kostar det att ansöka om marklov?

När du ansöker om marklov tar vi ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Taxan består av flera faktorer som multipliceras med varandra. Ibland tillkommer planavgift och avgift för kartutdrag. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-28