Kontrollansvarig

Ska du bygga, riva eller utföra markarbete behöver du i många fall en kontrollansvarig. Det är en certifierad person som ansvarar för att de tekniska kraven blir uppfyllda. Du anmäler vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt till miljö- och byggnadsförvaltningen

Vad gör den kontrollansvarige?

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att se till att ditt projekt uppfyller de krav som finns i bygglagstiftningen. Personen ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs. Den kontrollansvarige ska också vara med vid tekniskt samråd, besiktningar, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

När behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver en kontrollansvarig vid nästan alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Det är bara vid mindre åtgärder som du vanligtvis inte behöver en kontrollansvarig. Det kan till exempel vara:

  • Små ändringar av en- och tvåbostadshus
  • Inglasning av altan
  • Skärmtak
  • Nybyggnad av carport
  • Attefallshus
  • Plank och murar
  • Mindre fasadförändringar
  • Installation av eldstad

Hör av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte.

Hur hittar jag en kontrollansvarig?

Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga i Boverkets register. Läs mer på Boverkets webbplats. Tänk på att den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning. Det betyder att personen inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Anmälan om kontrollansvarig

Du anmäler vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt digitalt via Mittbygge i samband med din ansökan om lov eller anmälan. Du loggar in med din e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan lämna in din anmälan om kontrollansvarig digitalt fyller du i blanketten "Anmälan om kontrollansvarig". Du hittar blanketten längre ned på denna sida. Blanketten skickar du till miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-28