Fria åtgärder

För vissa åtgärder behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Dessa åtgärder kallas för fria åtgärder. Vad du får göra utan varken lov eller anmälan beror på om åtgärden ska göras inom planlagt område eller utanför planlagt område.

Inom ett område som är planlagt behöver du varken bygglov eller anmälan för följande åtgärder:

 • Friggebod om maximalt 15 m²
 • Skärmtak om maximalt 15 m²
 • Anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Pool
 • Solceller och solfångare upp till 50 % av takytan

Utanför planlagt område behöver du varken bygglov eller anmälan för följande åtgärder:

 • Friggebod om maximalt 15 m²
 • Skärmtak om maximalt 15 m²
 • Anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Fasadändringar
 • Komplementbyggnad om högst 50 % av huvudbyggnadens ursprungliga byggnadsyta, men dock högst 50 m². Komplementbyggnadens nockhöjd får inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd.
 • Markåtgärder
 • Skyltar
 • Pool
 • Solceller och solfångare upp till 50 % av takytan
 • Ramp
 • Ekonomibyggnad
 • Tillbyggnader om högst 50 % av huvudbyggnadens befintliga byggnadsyta, men dock högst 50 m².

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2020-02-20