Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov. Det kan handla om tillbyggnad av ett bostadshus, en lokal eller industri eller någon form av komplementbyggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Planritningar, skala 1:100

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50

Vid större åtgärder behöver du även lämna in:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Energibalansräkning (beroende på verksamhet)
 • Brandskyddsbeskrivning (för åtgärder vid verksamheter)
 • Verksamhetsbeskrivning (för åtgärder vid verksamheter)
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader
 • Tydligt redovisar vad som är nytt respektive vad som är befintligt

Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om bygglov digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-17