Anläggningar

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning behöver du bygglov. Anläggningar definieras som ett byggnadsverk som inte räknas som en byggnad. Det kan till exempel vara cistern, idrottsplats, mast, upplag, parkeringsplats, mur och plank.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Ritningar, skala 1:100
 • Nyttjanderättskontrakt vid uppförande på kommunens mark (master, teknikbod)

För att få startbesked behöver du lämna in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning där du beskriver åtgärdens omfattning, uppbyggnad av åtgärdens konstruktion med material och dimensioner
 • Beskrivning av omhändertagandet av förorenat spillvatten (parkeringsplatser, man behöver oljeavskiljare om ytan överstiger 50 platser)

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränser och närstående byggnader
 • Tydligt redovisar vad som är nytt

Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om bygglov digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-17