Ändrad användning och fasadändring

Du behöver bygglov för att använda hela eller delar av en byggnad eller lokal till någon annat väsentligt ändamål än det som den huvudsakligen används som. Det kan exempelvis handla om att en del av bostadshuset ska användas som handel. Det kan också röra sig om att du ska ändra ett förråd till att bli en gäststuga.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov för ändrad användning behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Planritningar, skala 1:100

För att få startbesked för ändrad användning behöver du lämna in:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

För att få beslut om bygglov och startbesked för fasadändring behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar befintligt utseende, skala 1:100
 • Fasadritningar nytt utseende, skala 1:100
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50 (om åtgärden berör bärande konstruktion)
 • Förslag till kontrollplan

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader
 • Tydligt redovisar vad som är nytt respektive vad som är befintligt

Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om bygglov digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skickar den till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-04