Solceller

Att uppföra solceller är undantaget från bygglovsplikten, men eftersom en sådan installation kan medföra extra belastning på byggnadens konstruktion behöver du göra en anmälan om du monterar celler på en större takyta än 50 procent.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring i bärande konstruktion
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Fasadritning över solcellernas montering och installationer
  • Teknisk beskrivning som redovisar anläggningens funktion, infästning, taksäkerhet, eventuella ändringar i konstruktionen, elsäkerhet och Brandmansbrytare

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Samtliga handlingar är underskrivna
  • Tydligt redovisar säkerheten och hur du ska placera anläggningen

Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan göra en anmälan digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skickar den till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-03