Hur lång tid tar det att få beslut om anmälan?

Enligt plan- och byggförordningen ska vi lämna beslut i ärenden för anmälanpliktiga åtgärder inom fyra veckor, från det att anmälan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vårt mål är att klara av att meddela startbeskedet inom två veckor. Avvikelser kan dock förekomma under perioder med en högre arbetsbelastning. Men vi strävar efter att kunna uppnå målsättningen i så stor omfattning som möjligt.

Ärendet blir komplett först när du har skickat in alla nödvändiga handlingar till oss. Vilka dessa handlingar är kan du läsa om på våra webbsidor om anmälan eller så får du veta det vid en eventuell begäran om komplettering. Om din anmälan innehåller alla nödvändiga handlingar redan från början går handläggningen fortare.

Vi ska skicka ut en eventuell begäran om komplettering inom tre veckor från det att ärendet kommit in till förvaltningen. Om vi av någon anledning inte hinner få ut den begäran, så ska ärendet räknas som komplett från det datum som handlingarna kom in till oss. Vi kommer att meddela dig när din ansökan är komplett.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-20