Ändring i brandskyddet av en byggnad

För att göra ändringar i brandskyddet behöver du göra en anmälan. Dessa ändringar avser en förändring av lokalens totala brandskydd, från en verksamhetsklass till en annan. Men det kan också omfatta ändringar som påverkar utrymningsvägarna i en byggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning, skala 1:100
  • Redovisning av vad som föranleder ändringen av brandskyddet och på vilket sätt ändringen görs
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning som tydligt redovisar vad som är nytt

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Samtliga handlingar är underskrivna
  • Tydligt redovisar vad som är nytt respektive vad som är befintligt
  • Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan göra en anmälan digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skickar den till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-07