Ändring av vatten och avlopp (VA)

Att göra en ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver anmälan. En sådan anmälan handlar exempelvis om ett utökat antal toaletter inom en byggnad som medför omdragningar i rör och ledningar.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring av VA
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning där du tydligt redovisar ändringarna, skala 1:100
  • Teknisk beskrivning av åtgärden

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Samtliga handlingar är underskrivna
  • Att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man vidta andra åtgärder i samband med rivningen, med mera)
  • Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan göra en anmälan digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skickar den till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-21