Om det börjar brinna

Om brand skulle utbryta är det är viktigt att kunna ingripa på rätt sätt. Här får du flera tips. RÄDDA - VARNA - LARMA via 112 - SLÄCK.

Hur släcker jag?

Brand i kastrull: Flytta kastrullen från kokplattan och försök att kväva branden med ett lock. Använd ALDRIG vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.

Brand i TV: Dra ut kontakten, häll vatten på brandhärden och försök få ut apparaten i det fria. Branden startar oftast med rökutveckling.

Annan brand: Är branden liten och du har utrustning att släcka med, närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kryp under röken.

Kan du inte släcka själv: Stäng dörren till det utrymme där brand uppstått, varna omgivningen och larma brandförsvaret.

NER UNDER RÖKEN och STÄNG IN BRANDEN.

 

Larma

Räddningstjänsten larmas via nödnumret 112, som är ett gemensamt nödnummer i Europa. När du ringer 112 kommer du till en SOS-central och då ska du berätta:

  • Vad som hänt
  • Var det har hänt
  • Vilket telefonnummer du ringer ifrån
  • Medan SOS-operatören tar emot ditt samtal har en annan operatör redan påbörjat alarmeringen.

Anlagda bränder

Varje år anlägs cirka 10 000 bränder i Sverige, som orsakar skador för cirka 1 miljard kronor. Hjälp oss att förebygga uppkomsten av anlagda bränder genom att bland annat tänka på följande:

  • Se till att det inte finns pappersbuntar, kartonger och liknande i trapphus, källare och vindar.
  • En öppen container ska alltid stå minst 6 meter från en byggnad. Säkerhetsavståndet för en täckt container är 4 meter.
  • Var vaksam mot okända personer i fastigheter. Dörrar till källare och vindar ska vara låsta.
  • Ta för vana att kontrollera att sopluckorna i trapphusen är ordentligt stängda för att förhindra rökspridning.

Har du gjort en iakttagelse i samband med en brand - vänd dig till polisen!

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se


Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2017-11-28