Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Eldningsförbud

Brunnen grillplats

I Kalmar län utfärdas eldningsförbud av respektive kommun. Eldningsförbud innebär att det är förbjudet med all form av eldning i skog och mark. Grillning är dock tillåten i egen trädgård i ändamålsenliga grillar.

I Vimmerby kommun råder det inget eldningsförbud från och med 2020-08-31 klockan 12:00.

Du får

  • Grilla i en grill i din egen trädgård eller på särskild iordningsställd plats ute i skog och mark.
  • Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Du får inte

  • Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
  • Göra upp eld vid vattenbrynet är heller inte tillräckligt säkert.
  • Inte kasta cigarettfimpar vårdslöst utomhus. Det betraktas t ex som straffbar vårdslöshet om man sitter i bilen och slänger ut cigarettfimpen genom fönstret.
  • Inte använda engångsgrill.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Brandriskprognos

Ring 0470-463 57

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: