Elda utomhus

Det finns några saker du bör tänka på innan du tänder öppen eld utomhus. Här finns ett antal ordningsregler som kan vara bra att komma ihåg.

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning.

  • Eldning sker alltid på egen risk.
  • För att undvika brandspridning och onödiga larm får inte elden lämnas utan tillsyn.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Vid brandriskvärde 5 gäller eldningsförbud om inte räddningstjänsten medgivit undantag. Aktuell brandriskprognos kan du få via telefon 0470-463 57.
  • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands.
  • Kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
  • Tänk på dina grannar. Eldning kan vara en sanitär olägenhet. I tveksamma fall - kontakta kommunens miljöförvaltning.
  • Eldning i större omfattning anmäls i god tid till räddningstjänsten. I god tid innebär 1 - 2 veckor före planerad eldning.
  • Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som grenar, ris och trä-rent virkesavfall. Inom detaljplanelagt område gäller enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter dessutom förbud för all frilandseldning tiden 1 april till 30 september.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-30