Taxa för livsmedelskontrollen

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre avgifter enligt taxan för livsmedelskontrollen. Det är avgift för registrering, årlig kontrollavgift och avgift för extra offentlig kontroll. Dessa avgifter tas ut av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift på 1037 kronor för att registrera en livsmedelsverksamhet. 

Årlig kontrollavgift

För den ordinarie livsmedelskontrollen tar vi ut en årlig kontrollavgift. Avgiften baseras på anläggningens kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften (1037 kronor).

Avgift för extra offentlig kontroll

För en extra offentlig kontroll tar vi ut en avgift på 964 kronor per timme.

Timavgift

Avgiften för registrering och den årliga kontrollavgiften baseras på timavgiften. Timavgiften är 1037 kronor.

Avgift för godkännande

För att pröva en ansökan om godkännande tar Livsmedelsverket ut en avgift som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Om taxan

Taxan för livsmedelskontrollen antogs av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 262/2015. Sedan dess har taxan justerats av miljö- och byggnadsnämnden som beslutade att göra en indexjustering 2016-12-14, § 201.

Det innebär att timavgiften för ordinarie livsmedelskontroll är 1037 kronor per timme och timavgiften för extra offentlig kontroll är 964 kronor per timme. Detta gäller från och med 2017-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-07-02