Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör en anmälan tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan. Taxan är antagen av kommunfullmäktige.

Avgifter som tas ut enligt plan- och bygglovstaxan räknas ut med en formel som multipliceras med olika faktorer beroende på vad det är som ska göras. Det som påverkar vad avgiften kommer att bli och hur vi ska räkna är:

  • Vilken fastighet är det som ska bebyggas?
  • Vad är det som ska byggas?
  • Hur stort blir det?
  • Hur kommer det att placeras på fastigheten?

Övriga kostnader som kan läggas till i avgiften är olika kommuniceringsavgifter för eventuella remisser till grannar och berörda myndigheter, planavgifter samt om vi behöver göra ett extra platsbesök eller om det behöver beställas några extra kartor från mätningsteknikerna.

Om plan- och bygglovstaxan

Plan- och bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2011-05-30 § 108.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 § 262 att justera plan- och bygglovstaxan i det avseendet att justeringsfaktorn (N) ökas från 0,7 till 0,8. Detta gäller från och med 1 januari 2016.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-08