Kart- och mättaxa

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Alla avgifter tas ut med stöd av plan- och bygglagen. Här ser du taxan i sin helhet.

Utstakning byggnad

Priser för utstakning av byggnad

Beskrivning

Belopp

Grovutstakning, 4 hörn (3 timmar x 880 kr)

2 640 kronor

Extra hörn

200 kronor/styck

Finutstakning, 4 linjer (6 timmar x 880 kr)

5 280 kronor

Extra linjer

250 kronor/styck

Extra platsbesök och arbete som tillkommer debiteras per timme.

 

Gränsutvisning

Priser för gränsutvisning

Beskrivning

Belopp

Hjälp att hitta gränsmarkeringar debiteras för nedlagd tid.
Restidsersättning debiteras med 440 kronor (30 min)

 

880 kronor/timme


Nybyggnadskarta

Priser för nybyggnadskarta

Beskrivning

Belopp

Tomtyta upp till 2 000 m² (5,5 timmar x 880 kronor)

4 840 kronor

Tomtyta större än 2 000 m² (kostnad utgår från nedlagd tid,
dock lägst 4 840 kr)

880 kronor/timme

 

Nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Priser för nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Beskrivning

Belopp

Digitalt utdrag ur primärkartan, ej fältkontrollerad

280 kronor/hektar (lägst 280 kr)

 

Övrigt

Priser för övriga uppdrag

Beskrivning

Belopp

Timdebitering

880 kronor

 

Moms

Moms på 25 procent tillkommer i alla uppdrag utom för nybyggnadskarta.

Om kart- och mättaxan

Taxan för kart- och mätverksamheten antogs av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 262/2015.

Taxan har indexjusterats av miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-14, § 200. Det innebär att timavgiften är 880 kronor per timme från och med 2017-01-01.

Längre ned på sidan hittar du alla beslutsdokument.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-29