Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kart- och mättaxa

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Alla avgifter tas ut med stöd av plan- och bygglagen. Här ser du taxan i sin helhet.

Utstakning av byggnad

Priser för utstakning av byggnad

Beskrivning

Belopp

Grovutstakning, 4 hörn (3 timmar x 908 kronor)

2 724 kronor

Extra hörn

200 kronor/styck

Finutstakning, 4 linjer (6 timmar x 908 kronor)

5 448 kronor

Extra linjer

250 kronor/styck

Extra platsbesök och arbete som tillkommer debiteras per timme.


Gränsutvisning

Pris för gränsutvisning

Beskrivning

Belopp

Hjälp att hitta gränsmarkeringar debiteras för nedlagd tid.
Restidsersättning debiteras med 454 kronor (30 minuter)


908 kronor/timme


Nybyggnadskarta

Priser för nybyggnadskarta

Beskrivning

Belopp

Tomtyta upp till 2 000 m² (5,5 timmar x 908 kronor)

4 994 kronor

Tomtyta större än 2 000 m² (kostnad utgår från nedlagd tid,
dock lägst 4 994 kronor)

908 kronor/timme


Nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Pris för nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Beskrivning

Belopp

Digitalt utdrag ur primärkartan, ej fältkontrollerad

280 kronor/hektar (lägst 280 kr)


Övrigt

Pris för övriga uppdrag

Beskrivning

Belopp

Timdebitering

908 kronor


Moms

Moms på 25 procent tillkommer i alla uppdrag utom för nybyggnadskarta.

Om kart- och mättaxan

Taxan för kart- och mätverksamheten antogs av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 262/2015.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2019-12-11, MBN § 189/2019. Det innebär att timavgiften är 908 kronor per timme från och med 2020-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Från och mer 23 december 2020, till och med 8 januari 2021 har vi telefontid kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-03