Bygga, bo och miljö

Här hittar du information om sådant som rör ditt boende, din hälsa och vår miljö. Du kan bland annat läsa om bygglov, lediga tomter, enskilda avlopp och provtagning av dricksvatten men även om naturområden som finns i kommunen.

Du kan också ta del av kommunens planarbete som beskriver hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden runt om i kommunen.

Nyheter inom bygga, bo och miljö

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-18