Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Tomter, mark och arrenden / Markanvisningar / Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal tecknas vid köp och försäljning av privata och kommunala fastigheter. Oftast rör det sig om försäljning av industrimark till nya företagsetableringar eller försäljning av del av fastigheter till ägaren av intilliggande fastighet.

Beroende på vilken typ av fastighetsbildningsåtgärd som erfordras för genomförandet av överlåtelsen så kallas avtalen vid olika benämningar.

De olika typerna av överlåtelseavtal är köpeavtal om det rör sig om avstyckning av mark och fastighetsregleringsavtal om det rör sig om en fastighetsreglering.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2017

Kontakt