Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Tomter, mark och arrenden / Markanvisningar / Exploateringsavtal

Exploateringsavtal

För att reglera ansvar och ekonomiska åtaganden i samband med genomförandet av detaljplaner, där kommunen inte är fastighetsägare, tecknar kommunen så kallade exploateringsavtal med exploatörer.

Dessa avtal reglerar vem som ska ansvara för utbyggnad av infrastruktur och andra fastighetsrättsliga genomförandefrågor i samband med exploatering enligt detaljplanen.

Exploateringsavtalen ska tecknas innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2017

Kontakt